ISSN-1855-6175

Interpretacija pokopališč kot del turistične ponudbe: primer dobre prakse

Tanja Ostrman Renault univ. dipl. anglist in francist
DOI: 10.32015/JIBM/2018-10-1-1


Tanja Ostrman Renault univ. dipl. anglist in francist

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor


Interpreting Cemeteries as Part of Tourism Supply: Example of Good Practice

ABSTRACT

People have few things in common, and one of them is death that no one can avoid. Fascination with this ultimate deed in someone’s life, philosophies and religions explaining the life after death as well as rituals resulting from their explanations have always been in focus of humans. But can this ultimate act become a tourist attraction? The present paper focuses on a small and unknown cemetery in Alaska as a case study in order to demonstrate that graveyards can offer a variety of opportunities for interpretation. The data was collected on the internet and through the method of observation with participation during the guided visit of Alaska, and the town and cemetery of Skagway.

KEY WORDS: cemetery, dark tourism, death, interpretation of historical facts.

JEL classification code: Z32

POVZETEK

Ljudje imamo nekaj skupnih točk, in ena teh točk je smrt, kateri se nihče ne more izogniti. Fascinacija s tem zadnjim dejanjem življenja, filozofije in religije, ki so razlagale življenje po smrti in rituali, ki iz njih izhajajo, so bili zmeraj v središču človekove pozornosti. Toda ali lahko to zadnje dejanje postane turistična atrakcija? Članek se osredotoča na majhno in neznano pokopališče na Aljaski kot na študijo primera, da bi pokazali, kako lahko pokopališča nudijo različne možnosti za interpretacijo. Podatke smo pridobili na internetu in z metodo opazovanja z udeležbo na potovanju po Aljaski in ogledu mesta in pokopališča Skagway.

KLJUČNE BESEDE: pokopališče, temačni turizem, smrt, interpretacija zgodovinskih dejstev.

JEL klasifikacijska koda: Z32


Nazaj