ISSN-1855-6175

Insider Research on Diversity and Inclusion: Methodological Considerations

dr. Zsuzsánna E. Horváth (a), ass. prof. dr. Attila Szakács (b), ass. prof. dr. Zsolt Szakács (b)
DOI: 10.32015/JIMB/2018-10-1-3


dr. Zsuzsánna E. Horváth (a), ass. prof. dr. Attila Szakács (b), ass. prof. dr. Zsolt Szakács (b)

(a) Budapest Business School, Institute of Executive Education, Budapest, Hungary, (b) John Von Neumann University, Szolnok Faculty, Szolnok, Hungary,

Raziskava z osebno udeležbo o raznolikosti in inkluzivnosti: metodološki oziri

ABSTRACT

Workforce diversity management is fast becoming a significant component of in Multinational Corporations because it has outstanding benefits on inclusive workplace climate leading to improved work outcomes. The paper provides a conceptual background of the significance and implications of diversity management and inclusion, followed by a proposed insider research design. An employee perception focused approach is discussed that is believed to best capture the efficiency of diversity management and inclusion. Recommendations complement the conceptual framework and critical analyses.

Keywords: diversity management, inclusion management, insider research, methodology, multinational corporations

JEL: D23, F23, L22, M14

POVZETEK

Upravljanje raznolikosti delovne sile postaja vse pomembnejši sestavni del upravljanja večnacionalnih korporacij, saj ima izjemne prednosti za inkluzivno okolje na delovnem mestu, ki vodi k izboljšanim rezultatom dela. Prispevek ponuja konceptualno ozadje pomena in posledic upravljanja raznolikosti in inkluzivnosti, ki mu sledi predlagani model raziskovanja z osebno udeležbo. V članku avtorji razpravljajo o pristopu, usmerjenem v zaznavanje zaposlenih, ki naj bi najbolje zajel učinkovitost upravljanja in vključevanja raznolikosti. Priporočila dopolnjujejo konceptualni okvir in kritično analizo.

Ključne besede: upravljanje raznolikosti, upravljanje inkluzivnosti, raziskovanje z osebno udeležbo, metodologija, multinacionalne korporacije

JEL: D23, F23, L22, M14

Nazaj