ISSN-1855-6175

Spatial characteristics of human resources in the context of innovation- and imitation-based economies

Julianna Csugány, Senior lecturer, Tamás Tánczos, Associate professor
DOI 10.32015/JIMB/2018-10-2-1


Eszterházy Károly University, Faculty of Economics and Social Sciences, Institute of Economics, Department of Economics, Eger, Hungary


ABSTRACT.

Technological progress is a dynamic process that, via the application and the widespread use of new technologies, becomes the engine of growth through the achievement of efficiency gains in productivity. Most countries are unable to create new technologies because they do not have the appropriate resources or their institutional environment does not favour to innovation. However, technological progress can also be observed in these countries, by adapting new technologies developed and applied effectively elsewhere. Thus, technological progress can be achieved through independent research and development activities, that is, an innovation-driven way, and through the adaptation of new technologies which are already in use in other countries, i.e. in an imitation-driven way. Human capital is also essential for the creation and adaptation of technology, so the quantitative and qualitative features of the human resources available in a country determine the conditions of technological progress. Our research aims to illustrate spatial characteristics of human resources conditions by the method of spatial autocorrelation highlighted the differences between innovation-based and imitation-based economies.

KEY WORDS: technological progress, spatial characteristics of human resources, innovation-based economics, imitation-based economics

JEL classification codes: O11; O15; O57:


POVZETEK

Tehnološki napredek je dinamičen proces, ki je s širitvijo novih tehnologij zaradi njihovega prispevka rasti produktivnosti gonilna sila gospodarske rasti. Večini držav za oblikovanje novih tehnologij primanjkuje resursov in imajo institucionalno okolje, ki ne spodbuja inovativnosti. Vendar pa lahko te države pridejo do novih tehnologij s prilagoditvijo tega znanja, ki v tujini že obstaja. Sicer lahko pridemo do tehnološkega napredka z lastnimi raziskavami ali tako, da posnemamo tehnologije, ki se že uporabljajo v razvitih državah. Za nastajanje in za posnemanje nove tehnologije je prav tako potreben človeški kapital s svojim količinskim in kakovostnim vplivom na osvajanje tehnologije. Naša raziskava naj prikaže prostorske značilnosti pogojev za delovanje slovaškega kapitala in to z uporabo prostorske korelacije, ki naj prikaže razlike med gospodarstvi, ki temeljijo na inovacijah in gospodarstvi, ki temeljijo na posnemanju novih tehnologij.

KLJUČNE BESEDE: tehnološki razvoj, prostorske značilnosti človeških virov, gospodarstva, ki temeljijo na tehnološkem razvoju, gospodarstva, ki temeljijo na posnemanju tehnologije.


Nazaj