ISSN-1855-6175

The Impact of Business Innovations on Brand Value

Assist. Prof. Dr. Katarina Janošková, Assist. Prof. Dr. Pavol Kral, Prof. Dr. Anna Krizanova
DOI 10.32015/JIMB/2018-10-2-3


University of Žiline, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, Žilina, Slovak Republic


ABSTRACT

This article deals with interaction between business innovations and brand value. Innovation and brand equity are two important dimensions that drive businesses today; innovation in particular is a primary determinant of brand equity. Innovations and brand value are two key strategic assets that play important role in company growth and success. The aim of the research is demonstrating a statistically siginificant dependence between the brand value and innovations, which in our research are represented by R&D expenditures. Expenditure on research and development is taken in absolute terms, but also in relative terms as a percentage of revenue. Article contains basic theoretical background of this topic and results of research focused on confirming the dependence between these two parameters. The research is carried out on a sample of fourteen global brands (Google, Apple, Amazon, Microsoft, Samsung, Shell, IBM, Mercedes-Benz, Oracle, Siemens, Honda, Cisco, Intel, Nestlé) with application of mathematical-statistical apparatus. The analysis is carried out by comparison of selected brand values provided by consultative company Brand Finance with innovations represented by R&D expenditure (USD, percentage of sales).

KEY WORDS: Innovations, Brand Value, Correlation

JEL classification code(s): O30, O39

POVZETEK

Članek obravnava interakcijo med poslovnimi inovacijami in vrednostjo blagovne znamke. Inovativnost in blagovna znamka sta dve pomembni razsežnosti, ki danes vodita podjetja; zlasti inovacije so primarni dejavnik blagovne znamke. Inovacije in vrednost blagovne znamke sta dva ključna strateška sredstva, ki igrajo pomembno vlogo pri rasti in uspehu podjetja. Cilj raziskave, predstavljene v članku, je pokazati statistično signifikantno odvisnost med vrednostjo blagovne znamke in inovacijami, ki v naši raziskavi predstavljajo izdatki za raziskave in razvoj. Izdatki za raziskave in razvoj se sprejemajo v absolutnem smislu, vendar tudi v relativnem smislu kot odstotek prihodkov. Članek vsebuje osnovno teoretsko ozadje te teme in rezultate raziskav, usmerjenih v potrditev odvisnosti med tema parametroma. Raziskave se izvajajo na vzorcu štirinajstih svetovnih blagovnih znamk (Google, Apple, Amazon, Microsoft, Samsung, Shell, IBM, Mercedes-Benz, Oracle, Siemens, Honda, Cisco, Intel, Nestlé) z uporabo matematično-statističnega???. V članku smo analizirali primerjavo izbranih vrednosti blagovne znamke, ki jih je zagotovila svetovalna družba Brand Finance z inovacijami, ki jih predstavljajo izdatke za raziskave in razvoj (USD, odstotek prodaje).

KLJUČNE BESEDE: inovacije, vrednost blagovne znamke, korelacija


Nazaj