ISSN-1855-6175

Credibility of Serbian banking sector from the aspect of foreign direct investments

MSc. Vladimir Mirković (a), MSc. Marija Vujičić (a), Assist. Prof. Dr. Jelena Lukić (b)
DOI 10.32015/JIMB/2018-10-2-4


(a) Economists Association of Belgrade, Belgrade, Serbia, (b) Modern Business School, Belgrade, Serbia


ABSTRACT

Foreign direct investments (FDIs) have extraordinary importance for the development of the country, contributing to the higher level of its competitiveness. Some transition economies were focused on FDIs attraction, selecting banking sector as one to the most propulsive targets. Using empirical evidence on FDIs in Serbian banking sector during XXI century through granular analysis by differentiation between greenfield and brownfield investments, this paper pinpoints on major movements and perspectives of development. Also, beside the FDIs aspect, which is the central point of the paper, this paper summarize the major regulatory changes in accordance with Basel III standards aimed to increase the credibility of Serbian banking sector.

KEY WORDS: foreign direct investments, Serbian banking sector, Basel III standards

JEL classification code(s): G21, F21, P33

POVZETEK

Neposredne tuje investicije (NTI) imajo izjemen pomen za razvoj države in prispevajo k višji stopnji njene konkurenčnosti. Nekatera gospodarstva v tranziciji so se osredotočila na izbiro bančnega sektorja kot enega do najbolj propulzivnih ciljev za pritegnitev neposrednih tujih naložb. Z empiričnimi dokazi o neposrednih naložbah v bančnem sektorju v Srbiji v 21. stoletju s pomočjo granularne analize z diferenciacijo med grinfild in brownfield naložbami so v tem dokumentu poudarjena glavna gibanja in perspektive razvoja. Poleg vidika NTI, ki je osrednja točka članka, avtoji povzemajo tudi glavne regulativne spremembe v skladu s standardi Basel III, katerih cilj je povečati verodostojnost bančnega sektorja v Srbiji.

KLJUČNE BESEDE: neposredne tuje investicije, bančni sektor v Srbiji, standardi Basel III


Nazaj