ISSN-1855-6175

An Interview Study of Consequences of Early-Career Unemployment in Bulgaria

Assist. Prof. Dr. Veneta Krasteva
DOI 10.32015/JIMB/2018-10-2-5


Institute for the Study of Societies and Knowledge at Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria


ABSTRACT

The article examines the consequences of prolonged unemployment experienced in the beginning of the career in Bulgaria from a subjective point of view. The analysis is based on information obtained from in-depth interviews with people from three age groups who have entered the labor market in periods with high levels of unemployment. The negative consequences pointed out by the interviewed people include material deprivation, limited access to health services, low self-esteem, interruption of social contacts, postponement of creating a family and living in a home of one’s own, loss of hope for a better future. Along with the negative consequences, some positive ones were also identified, such as strengthening family ties, people’s enhanced motivation to deal with the arising difficulties and their striving for personal development.

KEY WORDS: early-career unemployment, consequences, subjective assessment, Bulgaria

JEL classification codes: J69, I31, Z13

POVZETEK

Članek obravnava posledice podaljšane brezposelnosti na začetku kariere v Bolgariji začele s subjektivnega vidika brezposlenih. Analiza temelji na informacijah, pridobljenih z poglobljenimi intervjuji z ljudmi iz treh starostnih skupin, ki so vstopili na trg dela v obdobjih z visoko stopnjo brezposelnosti. Negativne posledice, ki so jih izpostavili anketirani, vključujejo gmotno pomanjkanje, omejen dostop do zdravstvenih storitev, nizko samozavest, prekinitev socialnih stikov, odložitev ustvarjanja družine in življenja v lastnem domu, izguba upanja za boljšo prihodnost. Poleg negativnih posledic je bilo ugotovljenih tudi nekaj pozitivnih, kot so krepitev družinskih vezi, povečana motivacija ljudi za reševanje nastalih težav in prizadevanje za osebni razvoj.

KLJUČNE BESEDE:brezposelnost v zgodnji poklicni poti, posledice, subjektivna ocena, Bolgarija


Nazaj