ISSN-1855-6175

Podelitev priznanja DOBA Fakultete »Doba prihodnosti«/The DOBA Prihodnosti Award

Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA skupine

The DOBA Group has been around for 25 years now. At this opportunity, we decided to grant the acknowledgement to a Slovenian company proving to be not only one with a considerable tradition but has also attracted new knowledge and turned it into their competitive advantage. The prize »Era of the Future« goes to Maribor Company PRIMAT – a company producing metal safes.

Spoštovani, letos Poslovna skupina DOBA obeležuje 25 letnico delovanja in ob tem pomembnem jubileju mi dovolite nekaj poudarkov.

V resnično dinamično spreminjajočem se okolju je DOBA  v 25 letih gradila na petih ključnih temeljih: nenehen razvoj, inoviranje, nova znanja, nove tehnologije in kakovost. Že od začetka smo stavili na odličnost, nadpovprečnost in velikopoteznost. Odlični študijski rezultati, uspešnost diplomantov, družbena odgovornost, razvojno in raziskovalno delo, prvovrstno znanje, uporaba inovativnih pedagoških pristopov, študij na daljavo – online študij, ter internacionalizacija so nas odlikovali v teh 25 letih.

Pred tremi leti je DOBA Fakulteta pridobila mednarodno akreditacijo UNIQU-e in tako postala prva in edina visokošolska ustanova v Sloveniji in jugovzhodni  Evropi s tem pomembnim certifikatom za izvajanje online študija. Prav visoko razvit online študij je eden največjih razvojnih dosežkov DOBA Fakultete - v celoti poteka online in odgovarja na ključne zahteve evropskega visokošolskega prostora: dostopnost, vključenost in prilagodljivost.

V prihodnost naravnan način razmišljanja in delovanja je prinesel rezultate, na katere smo ponosni. Devet mednarodno primerljivih visokošolskih programov prve in druge stopnje, s katerimi smo prisotni v Sloveniji in na tujih trgih, 1000  študentov, preko 3000 diplomantov in okrepljeno znanstveno raziskovalno delo nas danes uvršča v eno izmed največjih, odličnih, najambicioznejših  in mednarodno primerljivih ustanov v Sloveniji.

Spoštovani, obletnice so pomembne, so prelomnice, so trenutki za pregled zorenja in uspehov in so trenutki za snovanje prihodnosti.

In kakšen je naš pogled v prihodnost: na DOBA Fakulteti pri načrtovanju prihodnjega razvoja in kot odgovor na globalne trende trdno sledimo  strateškim ciljem, biti virtualna fakulteta, globalna fakulteta, ki je odlična v poučevanju, raziskavah in razvoju znanja in kompetenc 21. stoletja za uspešno poslovanje, razvoj in rast na globalnem trgu. Ob teh ciljih pa se razvijamo v center znanja in razvoja, kar dokazuje tudi današnja okrogla miza.

Tako skupaj uresničujemo našo vizijo: DOBA, šola, ki vidi dlje, ne samo v prihodnost in ampak tudi preko meja.

Spoštovani, ob tej priložnosti imam danes še eno prijetno in hkrati odgovorno dolžnost.

DOBA Fakulteta že vsa leta potrjuje svojo povezanost z okoljem. Zato smo se odločili, da uvedemo priznanje DOBA PRIHODNOSTI za gospodarstvenike in podjetja, ki s stabilnim in družbeno odgovornim poslovanjem zaznamujejo gospodarsko prakso v regiji.

Opredelili smo naslednja merila za podelitev priznanja:
- Rast podjetja v zadnjih letih
- zrel odziv na  finančno in ekonomsko krizo
- praksa zaposlovanja in nagrajevanja mladih strokovnjakov
- sodelovanje z znanostjo in izobraževanjem v regiji

Po prejemu prijav za priznanje v letošnje letu se je Senat DOBA Fakultete na svoji seji 7.12. 2015  odločil, da za leto 2015 priznanje DOBA PRIHODNOSTI prejme PRIMAT, Tovarna kovinske opreme, d.d. Maribor. Podjetje Primat d.d. je eden najstarejših industrijskih obratov v regiji in letos praznuje 114 letnico obstoja. Danes njihov proizvodni program obsega številne proizvode, kot so bankomatne blagajne, prostostoječe varnostne blagajne, varnostne omare, trezorski prostori in trezorska vrata.

Velike  izkušnje ter splošna in specifična znanja so pripeljala do izjemnega razvoja te dejavnosti, ki se v Primatu odraža v množici najbolj zahtevnih izdelkov, testiranih in certificiranih pri najbolj renomiranih evropskih institucijah. Poslovne usmeritve Primat v tej dejavnosti zdaleč presegajo državne meje Slovenije; v tržni naravnanosti so usmerjeni na evropski trg.

Etičen odnos do družbenega in naravnega okolja je osnova njihovega delovanja. To upoštevajo pri dnevnem delovanju in razvojnih usmeritvah. Njihovi izdelki so iz naravnih materialov in okolju prijazni. Trajnostno poslovanje in odličnost dokazujejo tudi s številnimi mednarodnimi certifikati.

V času globalne krize, ki prizadela tudi Primat, so povečali prodajne aktivnosti preko meja evropskega trga in začeli iskati poslovne priložnosti tam, kjer je bila kriza manj izrazita. Ker poznajo pomen človeškega kapitala, ki so ga zbrali v letih gospodarske rasti, v času krize niso odpuščali. Bruto dodana vrednost na zaposlenega je znašala v letu 2014 skoraj 37.000 eur, s čemer presegajo slovensko povprečje v industriji.

V Primatu imajo razvejano sodelovanje z različnimi izobraževalnimi institucijami, iz katerih prihajajo dijaki in študentje na strokovno prakso v Primat. Vzdržujejo stalno sodelovanje z Univerzo v Mariboru. V letošnjem letu pa je bilo začrtano tudi širše sodelovanje tudi z DOBA Fakulteto v Mariboru in to na področju raziskovalne dejavnosti študentov in z neposrednim prenosom znanja v študijski program fakultete.

Vodstvu in sodelavcem podjetja Primat d.d., Maribor, iskreno čestitamo in jim želimo še veliko uspeha pri njihovih prizadevanjih, da so zgled podjetja, ki za družbo pomeni dodano vrednost!

Prosim predsednico uprave PRIMAT d.d. gospo Slavko Marinič, da se mi pridruži.


Slavka Marinič, predsednica uprave Primat d.o.o.

My company and I are honoured with this prize. I am proud to note, that since our first beginning in 1901 we succeeded to overbridge difficult situations using the knowledge arising in higher education.

Zelo sem počaščena, da je naša gospodarska družba prejela priznanje DOBA Prihodnosti. Smo eno najstarejših podjetij ne le v slovenskem temveč tudi v širšem prostoru. Začelo se je leta 1901, ko je mestna občina Maribor podelila Francu Schellu obrtni list za opravljanje ključavničarske obrti. Po tem smo šli skozi različna obdobja, a smo uspeli marsikatere težave premostiti z naslanjanjem na znanje in z vključevanje novih idej, ki jih prinesejo mladi strokovnjaki. Še enkrat hvala za to priznanje, okrogli mizi pa želim uspešno delo.