ISSN-1855-6175

Pozdravni nagovor/Greetings to the participants

Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA

The DOBA Business School is striving to be a forum of new knowledge. This round table mission is to join the opinions and proposals of some the Slovenian top researchers and thinkers.

Spoštovani gospe in gospodje!

Lepo pozdravljeni na današnji okrogli mizi »Znanost in družba – koliko ji znanstveniki vračamo«, ki jo organizira DOBA Fakulteta kot enega od osrednjih dogodkov ob 25 letnici našega delovanja. Najprej hvala lepa vsem, da ste danes tukaj z nami, ko bomo spregovorili o potrebi, da znanstveni dosežki pripomorejo k izboljšanju življenja ljudi.

Iskali bomo odgovore na vprašanja o povezanosti visokega šolstva z gospodarstvom in družbo kot tudi na vprašanje vrednotenja ustvarjalnosti visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, predvsem glede na njihov prispevek k svetovnemu znanju. Vsebinsko okrogla miza pomeni pomemben prispevek k rasti družbe v širšem smislu in tudi prispevek k krepitvi nujnega stalnega dialoga med akademsko sfero in njenim širšim okoljem. Hkrati je okrogla miza tudi prvi korak konkretnejšega sodelovanja med vrhunskimi ustvarjalci tako iz javnih kot zasebnih visokošolskih zavodov v Sloveniji.

V  čast mi je, da kot gostiteljica okrogle mize pozdravim gospoda župana, dr. Andreja Fištravca, dekana DOBA Fakultete dr. Rasta Ovina, ki bo okroglo mizo vodil, pozdrav tudi sodelujočim in vsem prisotnim. Z nami ste danes vabljeni gostje, ki boste predstavili svoje poglede in razmišljanja: dr. Boris Cizelj, profesor na DOBA Fakulteti in predstavnik Slovenskega inovacijskega središča v Ljubljani, mag. prof. Peter Gabrijelčič, dekan Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, prof. dr. Željko Knez s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in gospod Dušan Merc, ravnatelj osnovne šole Prule v Ljubljani.

Po  prispevkih vabljenih gostov bo sledila razprava, povabili smo nekaj razpravljavcev, ki boste dodatno osvetlili današnjo temo, seveda pa bo razprava odprta za vse udeležence. Pozdrav seveda tudi vsem prisotnim, visokošolskim učiteljem, raziskovalcem,  in predstavnikom medijev. Hvala vsem za vašo pripravljenost za sodelovanje.

Tako, spoštovani, čas je da pričnemo, želim se zahvaliti dekanu prof. dr. Rastu Ovinu za idejo in njegovo realizacijo današnje okrogle mize, hvala pa še enkrat za udeležbo vsem govorcem in razpravljalnem. Naj bodo znanje, povezovanje, sodelovanje in nove energije tudi danes prevladujoče med nami. Uspešen potek okrogle mize želim  in predajam besedo gospodu dekanu.

Hvala lepa.