ISSN-1855-6175

Predgovor/ Foreword

Prof. dr. Rasto Ovin, dekan DOBA Fakultete

After almost 25 years of independence it is high time to assess the the universities' top researches' contribution to a better every day living of the home population. The promotion system is heavily concentrated on publishing top research abroad. Here absent is the mission of top researchers to perform as a members of a society thus enabling minimum return of investment by the society.

Therefore the DOBA Faculty had on December 12th 2015 organized a round table: Science and Society – What is Scientists' return to the Society? Participants at the round table were:
- Prof. Peter Gabrijelčič, Dean, Faculty of Architecture, University of Ljubljana,
- Prof. Dr. Lea Bregar, DOBA Faculty,
- Prof. Dr. Boris Cizelj, DOBA Faculty and Slovensko inovacijsko stičišče (Slovenian Innovation Hub), Ljubljana,
- Jasna Dominko Baloh, director of the DOBA group,
- Dr. Andrej Fištravec, Mayor of City of Maribor,
- Prof. Dr. Alojz Križman, former Rector of the University of Maribor and former Mayor of City of Maribor,
- Dr. Anton Habjanič, directorj TehnoCenter at the University o Mariboru,
- Prof. Dr. Željko Knez, Faculty of Chemistry and chemical technology, University of Maribor,
- Slavka Marinič, CEO, Primat d.o.o.,
- Dušan Merc, prof., Headmaster of Prule Elementary School, Ljubljana,
- Prof. Dr. Rasto Ovin, Dean of the DOBA Faculty,
- Dr. Miro Puhek, DOBA Faculty, Maribor
- Prof. Dr. Ludvik Toplak, Director of the Alma Mater Europea, Maribor and former Rector University Maribor, and
- Prof. Ddr. Ana Vovk Korže, Faculty of Phylosophy, University of Maribor.

Slovenska samostojna država obstaja 25 let ter je na številnih področjih kmalu dosegla zrelost in se postavila ob bok drugim članicam EU. Vendar pa v tem času reforme niso enako dosegle vseh področij. Eno od njih je tudi visoko šolstvo, kjer se predvsem še ni uveljavil normalen nadzor nad razmerjem med porabo javnih sredstev in izplenom za družbo. Pri tem mislimo na javne univerze, saj večina samostojnih visokošolskih zavodov ne more delovati drugače kot to zahtevajo skupnost in sodobne razmere. V ekonomskem jeziku to pomeni, da so nenehno na trgu.

DOBA Fakulteta si prizadeva, da ob trdnih proračunskih omejitvah, ki veljajo za gospodarstvo, čim bolj izpolnjuje svoje poslanstvo vrhunske predvsem na pedagoško kakovost naravnane visokošolske institucije. Razvoj disciplin na fakulteti in interes magistrskih diplomantov za doktorski študiji pa nas vse bolj usmerjajo tudi v dvig znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Ob tem je treba seveda rešiti številna vprašanja predvsem na področju kakovosti takšnega študija, ki mora dosegati merila, ki že veljajo za prvi dve stopnji visokošolskega študija na DOBA Fakulteti.

Za nas pa je tukaj pomembno še poslanstvo, ki ga ima visokošolski zavod, ki sooblikuje znanje v družbi. Obstoječa merila napredovanja v sistemu visokega šolstva v Sloveniji so od časa, ko so bila namenjena vzdrževanju kakovosti na mladih univerzah do danes postala mehanizem za ciljano pridobivanje privilegijev. Namesto, da bi prihajajoči nosilci nazivov delovali kot znanstveniki in prenašali svoje znanje v okolje, ki jim je to omogočilo, jih sistem usmerja v čim hitrejše pridobivanje statusa in na njegovi osnovi osebne koristi. To potem sproži vprašanje, kje so razlogi, da se odlični dosežki slovenskih znanstvenikov doma in v tujini ne odrazijo v izboljšanju življenja ljudi.

DOBA Fakulteta se je odločila o tem odprtem vprašanju decembra 2015 soočiti mnenje uveljavljenih znanstvenikov in ustvarjalcev, ki odlično poznajo delovanje univerze in visokega šolstva sploh. Odziv je bil res dober in smo tako na okrogli mizi slišali mnenja:
- Mag. prof. Petra Gabrijelčiča, dekana Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani,
- Prof. dr. Lee Bregar, DOBA Fakulteta,
- Prof. dr. Borisa Cizlja, DOBA Fakulteta in Slovensko inovacijsko stičišče, Ljubljana,
- Jasne Dominko Baloh, direktorico DOBA skupine,
- Dr. Andreja Fištravca, župana Mestne občine Maribor,
- Prof. dr. Alojza Križmana, nekdanjega rektorja Univerze v Mariboru in nekdanjega župana Mestne občine Maribor,
- Dr. Antona Habjaniča, direktorja TehnoCentra Univerze v Mariboru,
- Prof. dr. Željka Kneza, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru,
- Slavke Marinič, predsednice uprave Primat d.o.o.,
- Dušana Merca, prof., Ravnatelja osnovne šole Prule, Ljubljana,
- Prof. dr. Rasta Ovina, dekana DOBA Fakultete
- Dr. Mira Puhka, DOBA Fakulteta,
- Prof. dr. Ludvika Toplaka, direktorja Alma mater Europea, Maribor in nekdanjega rektorja Univerze v Mariboru ter
- Prof. ddr. Ane Vovk Korže, Filozofska fakulteta Univerza v Mariboru.

Upamo, da bo pričujoči zapis predstavitev in razprav na tej okrogli mizi prispeval vsaj majhen kamenček, na katerega bo moč stopiti in na tem tako pomembnem področju za slovensko družbo mogoče videti tudi dlje.

V tem zapisu okrogle mize se zahvaljujemo vsem udeležencem okrogle mize za njihove zanimive prispevke. Zahvaljujemo se strokovnim službam DOBA Fakultete, ki so omogočile snemanje, posebej pa še Darinki Soršak, ki je opravila zahtevno delo prepisovanja magnetograma.