ISSN-1855-6175

Bibliografija ključnih dokumentov na temo vseživljenjskega učenja

Boštjan Šinkovec, Andrea Kostanjevec (ur.)

1 Bibliografija

Bibliografija je razdeljena na tri sklope, v katerih so zajeti dokumenti Evropske unije, dokumenti evropskih združenj, ter ostali pomembnejši dokumenti.

1.1 Dokumenti EU

1.2 Dokumenti evropskih združenj

1.3 Drugi dokumenti

O urednikih:

Boštjan Šinkovec je raziskovalni sodelavec pri Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju v Bruslju. (SBRA) E-pošta: bostjan.sinkovec@sbra.be

Andrea Kostanjevec je lektorica za tuji strokovni jezik in univerzitetna diplomirana bibliotekarka. Zaposlena na DOBA Fakulteti, kjer vodi knjižnico. E-pošta: andrea.kostanjevec@doba.si