ISSN-1855-6175

"Podjetništvo" je odgovor na vprašanje: "Kako iz krize?" - uvodnik

Viljem Pšeničny