ISSN-1855-6175

Uvodnik urednika

prof. dr. Rasto Ovin

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor

 

Spoštovani bralci revije Mednarodno inovativno poslovanje,

Pred vami je prva letošnja številka online revije DOBA Fakultete Mednarodno inovativno poslovanje. Za fakulteto njen izid presega običajen uspeh ob zaključku številke, saj letos beležimo deseto leto izhajanja revije. V času, ko se moramo izdajatelji velikokrat boriti za članke za objavo, lahko ugotavljamo, da smo zadovoljni z zanimanjem avtorjev za vstop v revijo, tukaj pa je tudi porast deleža zavrnjenih člankov. Seveda se za to ne odločamo zlahka, temveč skupaj z recenzenti poskušamo avtorje najprej napeljati v izboljšave, ki bi zadostili kakovostni merilom revije. Člani uredniškega odbora verjamemo, da je temu tako tudi zaradi večletnih prizadevanj za izboljšanje našega časopisa. Le to nas lahko popelje v mednarodno priznane baze, kjer je v fazi, v kateri se nahajamo, izjemnega pomena, da smo sploh opazni ob tako velikem naboru znanstvenih in strokovnih časopisov na področju poslovanja. Vodstvo revije, kjer želim posebej izpostaviti namestnika urednika prof. dr. Anito Maček in Pedjo Ašanin Goleta ter sodelavci fakultete, Irena Amič Ravnik,  Tatjana Gorjup Hlade ter sodelavci IKT nenehno prilagajamo revijo zahtevam mednarodnih standardov. Cilja, kot bi bila uvrstitev v SCOPUS, sicer še ne vidimo, vseeno pa smo v vstopom v bazo DOAJ prekoračili Rubikon mednarodne vidnosti naše revije. 

Letošnja prva številka prinaša pet člankov. Prispevek Tanje Ostrman Renault prinaša novost v vsebinskem pogledu, saj govori o t.i. temnem turizmu, ki se redko pojavlja v razpravah v tej panogi. Avtorice Milica Slijepčević, Milica Kostić in Ivana Radojević v svojem članku razpravljajo o sodobnih modelih integriranega korporativnega komuniciranja. Zsuzsanana E. Horvath, Attila Szakacs in Zsolt Szakas predstavljajo metodološko razpravo o raziskovanjih o kadrovskih raznolikostih in vključevanju z osebno udeležbo. Nada Serajnik Sraka v svojem prispevku primerja sporočila za javnost in njihovo primernost v času digitalizacije med vladami Velike Britanije, Kanade, Nemčije in Slovenije. Žaneta Trajkovska pa obravnava sodobna vprašanja, s katerimi se srečujejo tudi makedonski mediji: spreminjanje percepcije v resničnost, spin strategije in politično vplivanje na poročanje v medijih.

Zahvaljujemo se sodelavcem in avtorjem, ki so s svojo ustvarjalnostjo pripomogli k rasti revije Mednarodno inovativno poslovanje in vabimo zainteresirane avtorje, da izkoristijo priložnost za objavo svojih del v naši reviji.
 
Odgovorni urednik
prof. dr. Rasto Ovin