ISSN-1855-6175

Uvodnik

prof. dr. Rasto Ovin

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor


Ob drugi številki Mednarodnega inovativnega poslovanja letnika 2018!

Pred nami je druga številka 10. letnika revije Mednarodno inovativno poslovanje – Journal of  Innovative Business and Management. Vsebuje 6 prispevkov, ki so vsi iz mednarodnega prostora in so pripravljeni v angleškem jeziku. Z odpiranjem revije za mednarodne avtorje in s pogosto uporabo angleškega jezika poskušamo revijo in s tem DOBA Fakulteto narediti čim bolj vidno v mednarodnem prostoru. To, da revija prinaša prispevke kolegov iz Madžarske, Makedonije, Slovaške, Srbije in Bolgarije, verno odraža regionalno naravnanost naše revije.

V prvem prispevku Julianna Csugány in Tamás Tánczos prikazujeta razlike v prisvajanju novih tehnologij glede na razvitost gospodarstva. Snezhana Hristova in Elena Bundaleska v svojem članku na primeru majhnih in srednjih podjetij v Makedoniji predstavljata prakso in izzive strateškega planiranja. Katarina Janošková, Pavol Kral in Anna Krizanova analizirajo vpliv poslovnih inovacij na vrednost blagovne znamke. Vladimir Mirković, Marija Vujičić in Jelena Lukić v svojem prispevku ocenjujejo verodostojnost bančnega sektorja v Srbiji s stališča neposrednih tujih naložb. Veneta Krasteva v svojem članku s pomočjo anketnega pristopa analizira posledice brezposelnosti v začetku poslovne poti za nadaljnjo kariero. Slagjana Stojanovska, Violeta Madzova in Biljana Gjozinska utemeljujejo, čemu je potrebno razumeti in upoštevati pomen zasebnega povpraševanja po inovacijah v tranzicijskih državah in pri tem uporabljajo primer držav v sestavu bivše Jugoslavije.

Vabimo vas k branju, zainteresirane avtorje pa tudi da nam pošljete v presojo vaše rezultate raziskav. Članki v reviji imajo svoje DOI indikatorje, s čemer je revija na spisku znanstvenih publikacij ARRS in se tako visoko vrednoti pri merilih za izvolitev v naziv.

Odgovorni urednik
prof. dr. Rasto Ovin