The Effect of Communication Problems on Productivity in Hotel Operations: A Qualitative Application

  • Sen. Lect. Dr. Kürşad Sayin Konya Selçuk University, Post Vocational School of Silifke-Taşucu, Ardıçlı Mahallesi, İsmetpaşa Cad., 42250 Selçuklu/Konya, Turkey
Keywords: communication, front office, hospitality businesses, hotels, productivity

Abstract

Front office department in hotel businesses generally consists of reception, reservation, switchboard operator and concierge departments in hotels. Communication with guests starts at reservation phase, it goes on with guest check in processes and ends with accommodation, check out and process after checking out briefly front office department is very important since it is the department which the guests are welcomed, hosted and sent off. Front office department also provides the communication within all the departments in the business. Realizing the processes in front office properly, enhancing the quality of services, raising the guest satisfaction and the increasing of the productivity of the staff all depends on the features of the communication. For that reason, an efficient communication with the other departments and the communication within the department for the productivity of the business is compulsory. Shortly, communication with other departments and the communication within the department in front office in hospitality businesses has a great importance.

The sample for the study consists of 35 five-star hotel managers in Alanya, where tourism is very intense. Structure interview method is used in the study. Front office managers were asked to answer the questions, the answers were classified, their explanation about what means of communication was used with other departments and within front office, the reasons for the communication problems and its effects on the productivity was evaluated. Consequently, it was found out that all the front office manager know that the communication problems affect the productivity negatively. The fact that the problems of the communication do not only have a negative effect on front office activities but also on the all hotel activities was much obtained.

References

Akgöz, E. (2003). Önbüro İşlemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.

Barutçugil I. (1982). Turizm İşletmeciliği, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.

Covey, S.R. (2005). 8’inci Alışkanlık. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Çakıcı, C., and Kozak, N., (2002). Otel İşletmeciliği. Ankara: Detay Yayıncılık.

Davıs, B., and Lockwood, A., (1994). Food & Beverage Management. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Gitomer, J. (2008). Satışın Küçük Kırmızı Kitabı. İstanbul: Sistem Kitapevi.

Gökdeniz, A., and Dinç, Y. (2006). Ön Büro Operasyonları ve Yönetimi. Ankara: Baskı, Detay Yayıncılık

Handler, E., (2008). Karşındakini Anında Etkile. İstanbul: Ares Kitap.

Holloway, C., and Robınson, C., (1995). Marketing for Tourısm, (3rd Edition). London: Longman Group.

Jones, P., and Lockwood, A. (1989). The Management of Hotel Operations. London: Cassel Pls.

Kalena, S. (2008). İçindeki Devi Uyandır. İstanbul: Genç Gelişim Yayınevi.

Kantarcı, K. (2004). Konaklama İşletmelerinde Ön Büro ve Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık.

Karaçor, Ş., and Şahin. A. (2014). Örgütsel İletişim Kurma Yöntemleri Ve Karşılaşılan İletişim Engellerine Yönelik Bir Araştırma. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4(8), pp. 97-117. Available at: http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28434/302883 [Accessed: 21. 10. 2017].

Karaman, A. (2005). Vizyon Yönetimi. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Kasavana, M., and Brooks, R., (1999). Managing Front Office Operations, (4th Edition). Michigan: Educatıonal Institute of the Amerikan Hotel & Motel Association.

Luecke, R. (2007). İş Dünyasında İletişim. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Mısırlı, İ. (2004). Genel ve Teknik İletişim. Ankara: Detay Yayıncılık.

Mısırlı, İ. (2016). Genel ve Teknik İletişim – Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar. Ankara: Detay Yayıncılık.

Olalı, H., and Korzay, M., (1989). Otel İşletmeciliği, Beta basım Yayım.

Şimşek, Ş. (2006). İşletme Bilimlerine Giriş. Konya: Eğitim yayınevi.

Toprak, M. A. (2005), Çalışanların Bakısı Açısından Verimlilik, Temel Değerler, Başarı Faktörleri, Bir Alan Araştırması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(8), pp. 75-78.

Tutar, Y., and Yılmaz, K. (2005). Genel İletişim, Kavram ve Modeller, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yumuşak, S. (2008). İşgören Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), pp. 241-251.

Published
2019-11-16
How to Cite
Sayin, K. (2019) “The Effect of Communication Problems on Productivity in Hotel Operations: A Qualitative Application”, Mednarodno inovativno poslovanje = Journal of Innovative Business and Management, 11(2), pp. 51-58. doi: 10.32015/JIBM/2019-11-2-6.
Section
Original article