Gibanje napitnin v prihodkih natakarjev in krupjejev

  • Andrej Raspor

Abstract

.

References

Armstrong, M. (1999). Employee reward. London: Institute of Personnel and Development.

Azar, O. H. (2008). Incentives and Service Quality in the Restaurant Industry: The Tipping-ServicePuzzle. AppliedEconomics, 1–11, iFirst.

Casey, B. (2008). TippingandServiceManagement. New ZealandTourismandHospitalityResearchConference. December 3–5, 2008.

Dajete napitnino? Pridobljeno dne 4.4.2009s spletne strani http://www.siol.net/data/ankete/gospodarstvo/napitnine.aspx

Dmitrović, T.in Zupan N. (2001). The consistency of human resource management and competitiveness policy in Slovenian companies. South-East Europe Review S. 2001(3): 19–38. Pridobljeno dne 29.2.2015 s spletne stranihttp://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=7322852E-95DB-40EE-9B41-08C80B18FAEF

Napitnine v igralništvu – Ekspertnomnenje. (2001). Ljubljana: Center za mednarodnokonkurenčnost.

FinančnaupravaRepublikeSlovenije. (2015). Pridobljenodne 2.9.2015 s spletnestranihttp://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/igre_na_sreco/

Herzberg, F. (1968). One More Time: How do you Motivate Employees. Harvard Business Review 46(1): 53–62.

Kreitner, R. (1992). Managemnet. Boston: Houghton Mifflin.

Kje ste nazadnje dali napitnino? Pridobljeno dne 8.10.2015s spletne strani http://www.skrivnostni-nakup.com/aktivnosti/zgodovina-anket/

Lipičnik, B. (1998). Ravnanje z ljudmipridelu. Ljubljana: Gospodarskivestnik.

Lynn, M. in Lynn, A. (2004). Nationalvaluesandtippingcustoms: A replicationandextension. JournalofHospitalityandTourismResearch28(3): 356–364.

Lynn, M. (2006). Geo-DemographicDifferences in KnowledgeabouttheRestaurantTipping Norm.JournalofApplied Social Psychology 36 (3): 740–750.

Raspor, A. (2002a). Napitnina kot dodatna stimulacija za delo. Organizacija 35(5): 285–295.

Raspor, A. (2002b). Napitnina na področju storitev – primer igralništvo. V Ljudje in plače v spremenjenih razmerah, ur. Ivan Kejžar. 141–152. XVII posvetovanje društva za vrednotenje dela.

Raspor, A. (2007a). Napitnina v gostinstvu. Organizacija 40(3): A27–A37.

Raspor, A. (2007b). Vpliv celovite kakovosti storitve v gostinstvu na napitnino natakarjev. VVpliv produktivnosti in ustvarjalnosti na plače zaposlenih, ur. Mlakar Peter in Ivan Kejžar. 85–111. XXII posvetovanje društva za vrednotenje dela.

Raspor, A. (2007c). Prihodkikrupjejev in natakarjeviznapitnin. Neobjavljenogradivo. Pridobljeno dne 17.4.2015s spletne stranihttp://www.shrani.si/f/2V/Cz/2iMB5R70/prihodki-krupjejev-in-na.pdf

Raspor, A. (2010a). Pregled pravne ureditve napitnin v gostinstvu s poudarkom na različnih delitvah napitnine. E – novice, Nacionalno turistično združenje. Pridobljeno dne 11.1.2010 s spletne strani http://www.ntz-nta.si/default.asp?ID=6748

Raspor, A. (2010b). Pravno urejanje napitnin v igralništvu: primerjalna analiza. Organizacija 43(2): A78–A88.

Raspor, A. (2010c). Nova ureditev igralniških napitnin v Sloveniji. Delodajalec 2010(3): 9–12.

Raspor, A. (2010d). Vpliv razdeljevanja napitnin na motivacijo zaposlenih: primerjava med gostinstvom in igralništvom. Doktorska disertacija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Renzetti, E. (2014). Are we at a Non-TippingPoint?The Globe andMail (Index-Only). Pridobljeno dne 2.5.2014 s spletne strani http://search.proquest.com/docview/1523367042?accountid=31309

Statistični urad Republike Slovenije. 2015. Pridobljeno dne 8.8.2015s spletne strani http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1450403S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/14_poslovni_subjekti/02_14157_SSP/01_14504_letna/&lang=2

Uhan, S. (2000). Vrednotenjedela II. Kranj: Modernaorganizacija.

Zupan, N. in Lipičnik B. (1997). Motivational Potential of Compensation in Transitional Economies: The Case of Slovenia. Ljubljana: The Faculty of Economics. 579–583.

Published
2019-07-08
How to Cite
Raspor, A. (2019) “Gibanje napitnin v prihodkih natakarjev in krupjejev”, Mednarodno inovativno poslovanje = Journal of Innovative Business and Management, 7(1). Available at: https://journal.doba.si/OJS/index.php/jimb/article/view/120 (Accessed: 19September2020).
Section
Original article