Inicijalno definiranje ponude proizvoda kroz zadovoljstvo potrošača

  • Tina Vukasović
  • Nives Mikulić

Abstract

.

References

Anderson, E.W., Fornell, C., Lehmann, D.R. (1994.) „Customer Satisfaction, Market share and Probitability – findings from Sweden“, Journal of Marketing (online), Vol. 58, No. 3., str. 53.-56.

Dostupno na: http://www0.gsb.columbia.edu/mygsb/faculty/research/pubfiles/927/927.pdf (pristup 20. lipnja 2014.)

Ekonomski fakultet u Rijeci (2013.) Predavanje iz Mjerenja kvalitete usluge „Uzorak i prikupljanje podataka“, Elektronički izvor: http://lumens.fthm.hr/edata/2011/11e0fa5d-6e66-4424-9e1a-7ac9cf5e747b.pdf, (pristup 28. prosinca 2013.)

Eric, J. Soares (1988) „Cost-effective marketing research: a guide for marketing managers“, Quorum Books, New York

Grbac, B. i Meler, M. (2008.) Vrijednost za potrošače u dinamičnom okruženju, Rijeka, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i CROMAR - Hrvatska zajednica udruga za marketing

Grbac, B. i Lončarić, D. (2010.) Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje – osobitosti, reakcije, izazovi, ograničenja, Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Promarket

Grbac, B. i Meler, M. (2007.) „Marketinško planiranje – Preduvjet uspješnog razvoja“, Elektronički izvor, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Zagreb http://eobrazovanje.mingorp.hr/UserDocsImages/2_Marketinsko%20planiranje.pdf (pristup 10. lipnja 2014.)

Gutić, D., Bačelić, Z., Bačelić, J. (2011.) Istraživanje tržišta - po marketing konceptu, Makarska/Šibenik

Hasty, R. i Reardon, J. (1997) Retail Management, New York, McGraw – Hill Companies, Inc.

Injac, N. (1999.) „Sustav kvalitete potvrđuje se na tržištu, Zadovoljstvo kupca – što je to?“, QM, br.5., str. 29. – 35.

Kesić, T. (2006.) Ponašanje potrošača, Zagreb, Opinio

Kos, A., Trstenjak, M., Kralj, A. (2011.) „Zadovoljstvo kupca - kako ga mjeriti“, Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Vol.2, No.1, str. 48.-54. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/71322 (pristup 26. lipnja 2014.)

Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (1999) Principles of Marketing, Prentice Hall Europe, London, New York, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, Madrid, Mexico City, Munich, Paris

Kotler, P. i Keller, K.L. (2008) Upravljanje marketingom, 12. izdanje, Zagreb, Mate Zagreb

Motik, D. I Kusa, A. (1997.) „Kvaliteta proizvoda u skladu s koncepcijom marketinga“, Hrvatska gospodarska revija - časopis za ekonomiju i pravo, br. 3/97, Zagreb, str. 24-28.

Marić, K. (2004.) „Utjecaj kvalitete proizvoda na zadovoljstvo potrošača“, Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Matijević, I. (2013.) Diplomski rad „Zadovoljstvo i lojalnost potrošača na primjeru prodavaonice Tommy“, Elektronički izvor, Ekonomski fakultet Split, http://e-lib.efst.hr/2013/6030286.pdf (pristup 5. lipnja 2014.)

Previšić, J., Ozretić Došen, Đ., Vranešević, T., Kesić, T., Prebežac, D., Piri Rajh, S., Tomašević Lišanin, M., Tkalac Verčić, A., Renko, N., Pavičić, J., Sinčić, D. (2007.) Osnove marketinga, Zagreb, Adverta d.o.o.

Professional (2014.) „Unatoč krizi, drogerije i dalje imaju pozitivan trend“, Professional (online), God. 4., br. 11. Dostupno na: http://issuu.com/professional-hr/docs/fmcg/7 (pristup 15. srpnja 2014.)

Radman, M., Kovačić, D., Kolega, A. (2002.) „Consumer satisfaction with city markets in Croatia“, Agriculturae Conspectus Scientificus, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Sadeghi, T. i Farokhian, S. (2011) „The Role of Customer Satisfaction in Product Planning, Middle-East Journal of Scientific (online), No. 7., 39. – 45. str.

Sinčić Ćorić i D. Vorkapić, I. (2008.) „Istraživanje povezanosti zadovoljstva asortimanom, lojalnosti i reputacije na poslovnim tržištima“, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, str. 339. – 351.

Sušić, V., Meleš, A., Čizmić, V. (1999.) „Zadovoljstvo kupca – bitan pokazatelj uspješnosti poslovanja“, Goriva i maziva, str. 411. – 421.

Vranešević, T. (2000) Upravljanje zadovoljstvom klijenata, Zagreb, Golden marketing

Published
2019-07-08
How to Cite
Vukasović, T. and Mikulić, N. (2019) “Inicijalno definiranje ponude proizvoda kroz zadovoljstvo potrošača”, Mednarodno inovativno poslovanje = Journal of Innovative Business and Management, 7(1). Available at: https://journal.doba.si/OJS/index.php/jimb/article/view/123 (Accessed: 19September2020).
Section
Original article