Brezposelnost v Sloveniji z vidika insider-outsider teorije

  • Nuša Lazar
  • Rasto Ovin

Abstract

.

References

Bajt, A. in F. Štiblar. (2002). Statistika za družboslovce. Ljubljana: GV Založba.

Blanchflower, D. G., A. J. Oswald in M. D. Garrett. (1990). Insider Power in Wage Determination. Economica 57 (226), 143-170.

Bucher, B., W. Meier-Solfrain, U. Meyer in S. Schlick. (2003). Statistik - Grundlagen, Beispiele und Anwendungen gelöst mit Excel. Zürich: Compendio Bildungsmedien.

Kajzer, A. (2007). Fleksibilnost trga dela, varovanje zaposlitve in reforme trga dela v Sloveniji. UMAR - IB revija 41 (1): 16-25.

Kajzer, A. (2006). Razvoj skupne evropske politike zaposlovanja in spremembe v obdobju njenega izvajanja na trgu dela v EU-15. Naše gospodarstvo 5/6: 67-72.

Lazar, N. (2014). Staranje prebivalstva in pojav brezposelnosti oseb po 50. letu starosti v Sloveniji z vidika insider-outsider teorije. Magistrska naloga. Maribor: Ekonomsko poslovna fakulteta.

Lindbeck, A. in D. Snower. (2002). The Insider-Outsider Theory: A Survey. IZA Discussion Paper Series 534.

Lindbeck, A. in D. Snower. (2001). Insiders versus outsiders. The Journal of Economic Perspectives 15 (1), 165-188.

Lindbeck, A. in D. Snower. (1990). Demand and supply side policies and unemployment: policy implications of the insider-outsider approach. Discussion Paper Series No. 329, Center for Economic Policy Research, London.

Lindbeck, A. in D. Snower. 1985. Wage setting, unemployment, and insider-outsider relations. Seminar Paper No. 344, Institute for International Economic Studies. University of Stockholm.

MDDSZ - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. (2014). Zakon o delovnih razmerjih. Dostopno na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/zdr/.

MDDSZ - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. (2010). Zakon o urejanju trga dela, ki se začne uporabljati 1. 1. 2011, povečuje socialno varnost iskalcev zaposlitve. Dostopno na: http://www.mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1966/6534/

OEDC – Organization for Economic Co-operation and Development. (2014). Employment policies and data - OECD Indicators of Employment Protection. Dostopno na: http://www.oecd.org/employment/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm#top.

Ovin, R. (2014). S kakšno prtljago iz krize? - Tranzicijski primanjkljaji in trg dela v Sloveniji. Zbornik posvetovanja Društva računovodskih in finančnih delavcev, Maribor, 25. in 26. 9. 2014 -v pripravi.

Pfajfar, L. (2014). Osnovna ekonomoterija. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Pissarides, C. A. (1989). Unemployment consequences of an aging population: An application of insider-outsider theory. European Economic Review 33 (2-3), 355-366.

Rueda, D. (2005). Insider–outsider politics in industrialized democracies: the challenge to social democratic parties. American Political Science Review 99 (1), 61-74.

Shaked, A. in J. Sutton. (1984). Involuntary Unemployment as a Perfect Equilibrium in a Bargaining Model. Econometrica 52 (6), 1351-1364.

SURS - Statistični urad Republike Slovenije. (2015). Povprečne mesečne plače in indeksi povprečnih mesečnih plač po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, mesečno. Dostopno na: http://www.stat.si/.

ZRSZ - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. (2015). Registrirana brezposelnost. Dostopno na: http://www.ess.gov.si/.

Published
2019-07-08
How to Cite
Lazar, N. and Ovin, R. (2019) “Brezposelnost v Sloveniji z vidika insider-outsider teorije”, Mednarodno inovativno poslovanje = Journal of Innovative Business and Management, 7(1). Available at: https://journal.doba.si/OJS/index.php/jimb/article/view/124 (Accessed: 19September2020).
Section
Original article