Digital competencies – state and future

  • Sen. Lect. Vesna Lešnik Štefotič DOBA Business School Maribor, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenia
Keywords: digital competencies, information literacy, digital transformation, digital literacy

Abstract

To be equally included in todays digital society, every citizen should poses at least some digital competences. The need for those skills was especially evident during the COVID-19 epidemic, when we have moved many activities such as education, trade, entertainment, socializing and also work where possible., to a virtual environment and to the web. In the article we first present the set of knowledge and skills that are considered as digital competencies, then  we explore the situation in the field of digital competences in the European Union and Slovenia, and finally present some current initiatives to strengthen digital competencies.

References

Australian Government. (2020). Foudation Skills for Your Future Program, Digital Literacy skills Framework. Department of Education, Skills and Employment. https://www.dese.gov.au/uncategorised/resources/digital-literacy-skills-framework.

Brodnik, A. (2020). Naj ne bodo temeljne digitalne kompetence vir razslojevanja družbe [Video].https://dihslovenia.si/baza-znanja/video/dogodki-predavanja/naj-ne-bodo-temeljne-digitalne-kompetence-vir-razslojevanja-dru%C5%BEbe-dr-andrej-brodnik-univerza-v-ljubljani-univerza-na-primorskem.

Carretero, S., Vuorikari, R., Punie, Y. (2017). DigComp 2.1. The digital competence framework for citizens with eight proficiency levels and examples of use, Joint Research Centre, European Commission. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c5e7879-308f-11e7-9412-01aa75ed71a1/language-en.

Centeno, C. (2020). DigComp at Work Implementation Guide, Okeeffe, W. editor(s), EUR 30204 EN, Publications Office of the European Union. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC120645/digcomp_at_work_impl_guide_ 300620_1.pdf.

Clifford, I., Kluzer, S., Troia, S., Jakobsone, M. and Zandbergs, U. (2020). DigCompSat: A Self-reflection Tool for the European Digital Competence Framework for Citizens. Publications Office of the European Union. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC123226/digcompsat_2020.pdf.

Digitalna Slovenija. (2019). Digitalna koalicija. https://www.digitalna.si/digitalna-koalicija.

European Commision. (2020a). Digital Economy and Society Index (DESI) 2020, Thematic chapters. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67086.

European Commision. (2020b). Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) 2020, Slovenija. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=66956.

European Commision. (2020c). European skills agenda for sustainable competitiveness, socialfairness and resilience. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=66956.

European Commision. (2020d). Akcijski načrt za digitalno izobraževanje (2021–2027). Novi temelji za izobraževanje in usposabljanje v digitalni dobi. https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_sl.

European Commission. (2021). Digital Europe for a more competitive, autonomous and sustainable Europe – Brochure. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-more-competitive-autonomous-and-sustainable-europe-brochure.

EU Science Hub. (2020). Upskilling for life after the pandemic: Commission launches new digital competence guidelines. https://ec.europa.eu/jrc/en/news/upskilling-life-after-pandemic-commission-launches-new-digital-competence-guidelines.

EU Science Hub. (2021). DigComp. Being digitally competent – a task for the 21st-century citizen. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp.

Geršak, P. (2020). Smernice digitalnega razvoja Slovenije. 3. odprti forum slovenske digitalne koalicije, e-dogodek [26. 11. 2020].

Law, N., Woo, D., Torre, J., and Wong, G. (2018). A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2, UNESCO Institute for Statistics information paper, no. 51, UNESCO Institute for Statistics. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf.

Lešnik Štefotič, V. (2020). Informatika v dodiplomskih programih zdravstvene nege v Sloveniji. Zbornik e-Kongres MI'2020, Digitalni mostovi v zdravstvu (str. 85–88).https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/zbornik%20MI2020.pdf..

Mohar Bastar, K. (2020). Določanje potreb malih in srednjih podjetjih po digitalizaciji. https://dihslovenia.si/assets/images/Dolo%C4%8Danje-potreb-malih-in-srednjih-podjetij-po-digitalizaciji_2020-12-18-081900.pdf.

Pesek, I. (2020). Sedanjost in prihodnost izobraževanja digitalnih poklicev v Sloveniji [Video]. Dostopno prek: https://dihslovenia.si/baza-znanja/video/dogodki-predavanja/sedanjost-in-prihodnost-izobra%C5%BEevanja-digitalnih-poklicev-v-sloveniji-dr-igor-pesek-univerza-v-mariboru [6. 1. 2021].

RINOS. (2018). Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki? Poročilo strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (RINOS). http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Aktualno/Porocilo_RINOS_30_5_18.pdf.

Schleicher, A. (2020). Opening Plenary with Andreas Schleicher [Video]. OEB Global Virtual Experience 2020. Dostopno prek: https://app.swapcard.com/event/oeb-global-virtual-experience-2020/planning/UGxhbm5pbmdfMjczMTMx [5. 12. 2020].

World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full.

Zorko, I. (2020). Poziv vladi RS za digitalizacijo Slovenije. http://www.digitalna.si/assets/images/doc/Poziv-Digitalne-koalicije-vladi-za-digitalizacijo-Slovenije-2020.pdf.

Zupan, G. (2020). Digitalno podjetništvo, podrobni podatki, Slovenija, 2020, Stopnja digitalizacije v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi: digitalni indeks v skoraj tretjini podjetij zelo nizek. https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9259.

Published
2021-06-30
How to Cite
Lešnik Štefotič, V. (2021). Digitalne kompetence – stanje in prihodnost. Mednarodno Inovativno Poslovanje = Journal of Innovative Business and Management, 13(1), 79-88. https://doi.org/10.32015/JIBM/2021.13.1.79-87
Section
Professional article