Analysis of Social Marketing Intervention in the "Local Quality" Campaign

  • Špela Kovačič DOBA Business School, Prešernova ulica 1, Maribor, Slovenia
  • Sen. Lect. Pedja Ašanin Gole DOBA Business School, Prešernova ulica 1, Maribor, Slovenia
Keywords: social marketing, self-sufficiency, Slovenia, consumption, locally produced food, origin

Abstract

Social marketing is today been used, more than ever for the promotion of socially desirable behavior. Moreover, to change social unwanted behavior to desired. Low level of self-sufficiency in Slovenia represents a socially undesirable behavior that is been changed by the Ministry of Agriculture, Forestry and Food, through the public campaign "Lokalna kakovost" (Local quality). The authors analyzed the use of social marketing on the case of the public campaign "Lokalna kakovost" (Local quality) and its effectiveness and efficiency checked on a sample of consumers, and compared it with the analysis of related models for the purposes of commercial marketing in retail chains.

References

Andreasen, A. R. (2012). Rethinking the Relationship Between Social/Nonprofit Marketing and Commercial Marketing. Journal of Public Policy & Marketing, 31(1), str. 36–41. doi: 10.1509/jppm.09.035.

Demšar Pečak, N. (2004). Socialni marketing - dejavnik družbenih sprememb. Socialna pedagogika, 8(1), str. 29–64.

Goldman, K. D. (2009). „Social Marketing Concepts“, v R. J. Bensley in J. Brookins-Fisher (ur.) Community Health Education Method: A Practical Guide. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers, str. 83–108.

Kotler, P. in Lee, N. R. (2009). The Social Marketing Solution. V Up and Out of Poverty : The Social Marketing Solution. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, str. 47–69.

Kotler, P. in Zaltman, G. (1971). Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. Journal of Marketing, 35(3), str. 3–12. doi: 10.2307/1249783.

Lee, N. R. in Kotler, P. (2015). Social Marketing: Changing Behaviors for Good. 5ft edn. Los Angeles: SAGE Publications.

Logar, N., Verčič, D., Ašanin Gole, P., Kalin Golob, M., Golob, U., Kropivnik, S., Laban, V., Verovnik, T., Podnar, K. in Škerlep, A. (2014). Termis: terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Elektronski vir: http://www.termania.net/slovarji/termis-terminoloska-podatkovna-zbirka-odnosov-z-javnostmi/7968754/socialni-marketing?query=socialni+marketing&SearchIn=All [dostop 5.6.2016]

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2017a). Lokalna kakovost. Elektronski vir: http://lokalna-kakovost.si/ [dostop: 19. april 2017].

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2017b). Lokalno trajnostna oskrba in kratke verige. Elektronski vir: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/promocija_lokalne_hrane/lokalno_pridelana_zelenjava/lokalno_trajnostna_oskrba_in_kratke_verige/ [dostop: 20.4.2017].

Pušnik, M. (2016). Vsak tretji Slovenec prisega na praviloma držaje domače izdelke. Dnevnik [online] 4.10.2016, 4.10.2016. Elektronski vir: https://www.dnevnik.si/1042752171/posel/novice/vsak-tretji-slovenec-prisega-na-praviloma-drazje-domace-izdelke [dostop 6.10.2016].

Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (2011). Uradni list RS, št. 25/11, 4.4.2011, str. 3284-3293.

Statistični urad Republike Slovenije (2017). Bilance proizvodnje in porabe za koledarsko leto. Elektronski vir: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/12_prehranske_bilance/02_15635_koled_bilance/02_15635_koled_bilance.asp [dostop: 20. april 2017].

Published
2019-07-02
How to Cite
Kovačič, Špela and Ašanin Gole, P. (2019) “Analiza socialnomarketinške intervencije v kampanji »lokalna kakovost«”, Mednarodno inovativno poslovanje = Journal of Innovative Business and Management, 9(2). Available at: https://journal.doba.si/OJS/index.php/jimb/article/view/49 (Accessed: 19September2020).
Section
Original article