Stanovnik, P., & Uršič, S. (2019). Raziskovalno-razvojna vlaganja kot osnova za tehnološki razvoj v Sloveniji. Mednarodno Inovativno Poslovanje = Journal of Innovative Business and Management, 11(1), 16-24. https://doi.org/10.32015/JIMB/2019-11-1-3